mTRANSLATOR ver. 0.9.4b
Translator umożliwia tłumaczenie dowolnego tekstu w różnych kombinacjach językowych. Tłumaczenie polega na wpisaniu lub skopiowaniu tekstu w okno mTranslatora oraz wskazaniu tekstu źródłowego i oczekiwanego języka przekładu.

Aby skopiować tekst z dowolnej aplikacji, zaznacz tekst i prawym przyciskiem wybierz polecenie "Kopiuj", a następnie wskaż kursorem pole tekstowe mTranslatora i w podobny sposób wybierz polecenie "Wklej". Zamiast wybierania poleceń z menu kontekstowego, możesz wykorzystać skróty klawiszowe "Ctrl-C" i "Ctrl-V".

Translator oferuje dwa warianty tłumaczenia dostępne w zakładkach "tłumacz elektroniczny" i "tłumacz mLingua". W domyślnie ustawionej zakładce "tłumacz elektroniczny" tekst zostanie przetłumaczony maszynowo w oparciu o wybrany słownik internetowy. Jeśli translatory i słowniki nie spełniają Twoich oczekiwań, wybierz zakładkę tłumacz mLingua. mTranslator obliczy liczbę znaków w tekście i poda najbliższe terminy wykonania profesjonalnego tłumaczenia przez Centrum Tłumaczeń mLingua.pl.

Złożenie zamówienia nie zajmuje więcej niż 5 minut i wymaga przedpłaty za pomocą karty kredytowej lub wybranego systemu bankowości internetowej. Gotowe tłumaczenia oraz faktury VAT umieszczane są w panelu klienta. Każde zamówienie premiowane jest punktami lojalnościowymi, które są podstawą do naliczania korzystnych rabatów dla Stałych Klientów.

Tłumaczenie

Tłumaczenie maszynowe w ponad 400 parach językowych. Tłumaczenie polega na wprowadzeniu dowolnego tekstu w okno mTranslatora oraz wybraniu języka źródłowego i języka tłumaczenia.

mTranslator umożliwia dwa tryby tlumaczenia dostępne w zakładkach "tłumacz mLingua" i "tłumacz elektroniczny". W zakładce "tlumaczenie elektroniczne" zdania tłumaczone są elektronicznie przez wskazany translator online. Jeżeli słowniki nie spełniają Twoich oczekiwań jakościowych, wskaż zakładkę tłumacz mLingua. mTranslator obliczy liczbę znaków ze spacjami w tekście i wskaże możliwe terminy wykonania tłumaczenia przez zespół tłumaczy mLingua.pl. Tłumaczenie zostanie wykonane po dokonaniu płatności kartą kredytową.