mTRANSLATOR ver. 0.9.4b
You can use mTranslator to translate any text in multiple source-and-target language combinations. All you have to do is type or paste in your text into the mTranslator box, and select the source and target language for the translation.

In order to copy text from any application, highlight the desired text, open the context menu by clicking the right mouse button, and select the "Copy" command. To paste the copied text into mTranslator, right-click mTranslator's text box and select the "Paste" command from the context menu. As an alternative to the context menu commands, you can use the "Ctrl-C" key combination to copy the text, and "Ctrl-V" to paste it.

You can choose between two different types of translation by selecting mTranslator’s "Machine Translation" tab or the "mLingua Translation" tab. The translation you will obtain through the default "Machine Translation" tab will be created by our online machine translation service. If you find the machine translation does not provide the quality you are looking for, proceed to the "mLingua Translation" tab, where you will be given an instant price and delivery date quote for a professional translation of your text performed by mLingua Worldwide Translations.

The process of placing an order for our expert translation takes less than 5 minutes. We accept credit-card and money-transfer payments (for selected banks). The completed translation will be uploaded directly to your Client Panel, along with an invoice (if applicable). All your orders score loyalty points, which build up towards attractive discounts in our Loyal Client reward program.

Tłumaczenie

Tłumaczenie maszynowe w ponad 400 parach językowych. Tłumaczenie polega na wprowadzeniu dowolnego tekstu w okno mTranslatora oraz wybraniu języka źródłowego i języka tłumaczenia.

mTranslator umożliwia dwa tryby tlumaczenia dostępne w zakładkach "tłumacz mLingua" i "tłumacz elektroniczny". W zakładce "tlumaczenie elektroniczne" zdania tłumaczone są elektronicznie przez wskazany translator online. Jeżeli słowniki nie spełniają Twoich oczekiwań jakościowych, wskaż zakładkę tłumacz mLingua. mTranslator obliczy liczbę znaków ze spacjami w tekście i wskaże możliwe terminy wykonania tłumaczenia przez zespół tłumaczy mLingua.pl. Tłumaczenie zostanie wykonane po dokonaniu płatności kartą kredytową.